Skip to contents

 1. Lahner, Elsy [Other]; Tomak [Other]; Grabner, Roman [Writer of supplementary textual content]; Vera, Yoab [Writer of supplementary textual content]; Rist, Florian [Writer of supplementary textual content]

  TOMAK : Malpractice; painting 2013-2015

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Wien: VfmK, Verlag für Moderne Kunst, 2015

 2. Matt, Gerald [Interviewer] ; Tomak [Other]

  Tomak : [1. Introspektive]

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Nürnberg: Verlag f. mod. Kunst, 2012

 3. Tomak [Artist] ; Grabner, Roman [Writer of supplementary textual content]; Spindler, Gabriele [Writer of supplementary textual content]; Strasser, Christian [Writer of supplementary textual content] AKTIONSRAUM LINkZ, AKTIONSRAUM LINkZ

  Tomak : das Schützenfest

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Wien: VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH, [2016]

 4. Nyland, Petrus [Author]

  De Medicyn-Winkel, Of Ervaren Huys-Houder : Zijnde het III. Deel van het Vermakelyk Land-Leven. : Onderwijsende/ hoe men binnen en buiten de Steden heylsame Mediynen voor de gebreken van Menschen en Beesten/ sal toemaken en bereyden. : Met Een Onderrichtinhe, hoe uyt verscheyden Bloemen en Kruyden, nutte en wel-reyckende Wateren, sal konnen uyttrecken, en distilleren.

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  1711 ; Online-Ausgabe: Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB), 2023

  Published in: Nyland, Petrus: Het Vermakelyk Land-leven ; Deel 3: De Medicyn-Winkel, Of Ervaren Huys-Houder ; (1711), 1, Seite 1-38

 5. Nyland, Petrus [Author] ; Groot, Gijsbert de [Printer]; Eeckhout, Gerbrand van den [Contributor]

  De Medicyn-Winkel, Of Ervaren Huys-Houder : Zijnde het III. Deel van het Vermakelyk Land-Leven. : Onderwijsende/ hoe men binnen en buiten de Steden heylsame Mediynen voor de gebreken van Menschen en Beesten/ sal toemaken en bereyden. : Met Een Onderrichtinhe, hoe uyt verscheyden Bloemen en Kruyden, nutte en wel-reyckende Wateren, sal konnen uyttrecken, en distilleren. : Als mede Den Naerstigen Byen-Houder: Noch is hier achter by-gevoegt Den Verstandigen Kock

  Books
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  t' Amsterdam: By de Wed: van Gijsbert de Groot, op de Nieuwendijk, 1711 ; Online-Ausgabe: Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB), 2023

  Published in: Groen, Jan van der: Het Vermakelyk Land-leven. ; 3.1711

 6. De Verstandige Kok, Of Sorghvuldige Huyshoudster : Beschryvende Hoe men op de beste en bequaemste manier alderhande Spijsen sal koocken/ stoven/ braden/ backen/ en bereyden: met de Sauccen daer toe dienende: Seer dienstig/ en profijtelijk in alle Huyshoudingen. Oock om veelderley slag van Taerten en Pasteyen toe te stellen: Vermeerdert met de Hollandse Slacht-Tyd, : Hier is noch achter bygevoeght, de Verstandige Confituurmaker, Onderwijsende/ hoe men van veelderhande Vruchten/ Wortelen/ Bloemen en Bladen, &c. goede/ en nutte Confituren sal konnen toemaken/ en bewaren.

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [1711] ; Online-Ausgabe: Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB), 2023

  Published in: Nyland, Petrus: Het Vermakelyk Land-leven ; Deel 3: De Medicyn-Winkel, Of Ervaren Huys-Houder ; (1711), 3, Seite 57-88

 7. Groot, Gijsbert de [Publisher]

  De Verstandige Kock, Of Sorghvuldige Huyshoudster : Beschryvende Hoe men op de beste en bequaemste manier alderhande Spijsen sal koocken, stoven, braden, backen, en bereyden; met de Sauccen daer toe dienende ; Seer dienstigh, en profijtelijck in alle Huyshoudingen. Oock om veelderley slagh van Taerten en Pasteyen toe te stellen ; Vermeerdert met de Hollandtse Slacht-Tydt ; Hier is noch achter bygevoeght, de Verstandige Confituurmaker, Onderwijsende, hoe men van veelderhande Vruchten, Wortelen, Bloemen en Bladen, &c. goede, en nutte Confituren sal konnen toemaken, en bewaren

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Amsterdam: Groot, 1686 ; Online-Ausgabe: Gotha: Forschungsbibliothek Gotha, 2022

  Published in: Nyland, Petrus: Het III. Deel van het Vermakelyck Landt-Leven ; Deel 3: De Medicyn-Winckel, Of Ervaren Huys-Houder ; 1686