• Medientyp: E-Book; Konferenzbericht
 • Titel: Konvexgeometrie
 • Beteiligte: Schneider, Rolf [Hrsg.]; Wills, Jörg M. [Hrsg.]
 • Erschienen: Oberwolfach: Math. Forschungsinst.1990
 • Erschienen als:  Tagungsbericht Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach; 1990,31
 • Umfang: 25 S.
 • Sprache: Englisch
 • Identifikator:
 • Art der Reproduktion: Online-Ausg.
 • Hersteller der Reproduktion: Oberwolfach: Math. Forschungsinst., 2009
 • Schlagwörter: Konferenzschrift
 • Beschreibung: Keith M. Ball; Imre Barany; Margaret M. Bayer; Karoly Bezdek; Tibor Bisztriczky; Roswitha Blind; Jürgen Bokowski; Jean Bourgain; Ulrich Brehm; Ludwig W. Danzer; Jürgen Eckhoff; Günter Ewald; Gabor Fejes Toth; William Firey; August Florian; Richard J. Gardner; Paul R. Goodey; Jacob E. Goodman; Peter Gritzmann; Peter M. Gruber; Erhard Heil; Gil Kalai; Janos Kincses; Peter Kleinschmidt; David G. Larman; Marek Lassak; Kurt Leichtweiß; Joram Lindenstrauss; Erwin Lutwak; Peter Mani-Levitska; Horst Martini; Peter McMullen; Mathieu Meyer; Vitali D. Milman; Janos Pach; Alain Pajor; Micha A. Perles; Shlomo Reisner; Jane R. Sangwine-Yager; Rolf Schneider; Carsten Schütt; Geoffrey C. Shephard; Helge Tverberg; Aljosa Volcic; Gerd Wegner; Wolfgang Weil; Bernulf Weißbach; John Andre Wieacker; Jörg M. Wills; Tudor Zamfirescu