• Medientyp: E-Book
  • Titel: Kariérová adaptabilita : Její podoby, proměny, souvislosti a role v životě mladých dospělých procházejících středním odborným vzděláváním
  • Beteiligte: Hlaďo, Petr [VerfasserIn]; Kvasková, Lucia [MitwirkendeR]; Hloušková, Lenka [MitwirkendeR]; Lazarová, Bohumíra [MitwirkendeR]; Ježek, Stanislav [MitwirkendeR]; Juhaňák, Libor [MitwirkendeR]; Macek, Petr [MitwirkendeR]; Daňsová, Petra [MitwirkendeR]; Gottfried, Jaroslav [MitwirkendeR]; Palíšek, Petr [MitwirkendeR]
  • Erschienen: Brno: Masaryk University2020
  • Umfang: 1 online resource (215 pages)
  • Sprache: Tschechisch
  • ISBN: 9788021096929; 8021096926
  • Schlagwörter: Electronic books
  • Beschreibung: Intro -- Obsah -- Úvod -- Kapitola 1: Kariérová adaptabilita v kontextu teorie konstruování kariéry -- 1.1 Teorie konstruování kariéry -- 1.2 Adaptivita, adaptabilita a adaptace -- 1.3 Vymezení kariérové adaptability -- 1.4 Nástroje pro měření kariérové adaptability -- 1.5 Kariérová adaptabilita jako předmět výzkumu -- 1.6 Z výsledků výzkumů -- Shrnutí -- Kapitola 2: Metodologie výzkumu kariérové adaptability -- 2.1 Cíle výzkumu -- 2.2 Organizace výzkumu a respondenti -- 2.3 Nástroje sběru dat -- Shrnutí -- Kapitola 3: Kariérová adaptabilita a její vztah k vybraným charakteristikám respondentů -- 3.1 Kariérová adaptabilita a její dimenze -- 3.2 Pohlaví a kariérová adaptabilita -- 3.3 Vzdělání a kariérová adaptabilita -- 3.4 Využívání služeb kariérového poradenství a kariérová adaptabilita -- 3.5 Prediktory kariérové adaptability -- Shrnutí -- Kapitola 4: Kariérová adaptabilita perspektivou času -- 4.1 Poznatky z výzkumu -- 4.2 Zhodnocení získaných poznatků -- Shrnutí -- Kapitola 5: Vliv sociální opory na kariérovou adaptabilitu -- 5.1 Rodičovská podpora -- 5.2 Podpora učitelů -- 5.3 Vrstevnická podpora -- 5.4 Celková sociální opora -- 5.5 Zkoumání vlivu sociální opory na kariérovou adaptabilitu -- 5.6 Zhodnocení získaných poznatků -- Shrnutí -- Kapitola 6: Sebehodnocení jako prostředník mezi sociální oporou a kariérovou adaptabilitou -- 6.1 Zkoumání sebehodnocení a jeho vztahu ke kariérové adaptabilitě -- 6.2 Zhodnocení získaných poznatků -- Shrnutí -- Kapitola 7: Profesní identita jako ukazatel kariérové adaptace -- 7.1 Zkoumání vztahu mezi kariérovou adaptabilitou, sebeúčinností a profesní identitou -- 7.2 Zhodnocení získaných poznatků -- Shrnutí -- Kapitola 8: Vliv kariérové adaptability, sebehodnocení a pracovních hodnot na životní spokojenost -- 8.1 Kariérová adaptabilita a životní spokojenost -- 8.2 Sebehodnocení a životní spokojenost.
  • Anmerkungen: Description based on publisher supplied metadata and other sources