• Medientyp: E-Artikel
  • Titel: Towards a Radical Housing Responsibility
  • Beteiligte: Hanna Hilbrandt; Ifigeneia Dimitrakou; Luca Pattaroni
  • Erschienen: 2023
  • Erschienen in: Radical Housing Journal
  • Umfang: 33-52
  • Sprache: Englisch
  • DOI: 10.54825/CAKG9224
  • ISSN: 2632-2870
  • Anmerkungen:
  • Zugangsstatus: Freier Zugang