• Medientyp: E-Artikel
 • Titel: The affective disorder-related burden imposed on the family environment: an overview
 • Beteiligte: Borowiecka-Kluza, Joanna; Miernik-Jaeschke, Magdalena; Jaeschke, Rafał; Siwek, Marcin; Dudek, Dominika
 • Erschienen in: Psychiatria Polska
 • Erschienen: Komitet Redakcyjno - Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2013
 • Sprache: Nicht zu entscheiden
 • DOI: 10.12740/pp/17859
 • ISSN: 0033-2674; 2391-5854
 • Schlagwörter: Psychiatry and Mental health ; General Medicine
 • Zusammenfassung: <jats:p>Pod pojęciem brzemienia rodziny (family burden – FB) rozumie się wpływ wywierany przez chorobę psychiczną jednego z członków systemu rodzinnego na osoby żyjące razem z pacjentem. FB można podzielić na obiektywne (wynikające z wymiernych problemów) oraz subiektywne (będące następstwem emocji doświadczanych przez opiekuna). Występowanie FB wiąże się z istotnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, większym nasileniem stresu oraz z występowaniem problemów finansowych. Wielkość doznawanego FB może się różnić w zależności od płci opiekuna. Stwierdzono, że istotnym czynnikiem predykcyjnym FB jest poziom satysfakcji związanej ze sprawowaniem opieki nad osobą chorującą. Nasilenie FB prawdopodobnie nie zależy od przebiegu choroby. Stosowanie strategii radzenia sobie ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów lub preferowanie stylu zadaniowego wiąże się z mniejszym poziomem FB. Znane są dane sugerujące, że opiekunowie osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym doświadczają większego FB w trakcie epizodów depresyjnych u członków ich rodzin (w porównaniu z epizodami maniakalnymi). Dotychczas zgromadzono niewiele danych na temat FB związanego z dużą depresją. Zapewnianie wsparcia i edukacji (w ramach modeli leczenia środowiskowego) członkom rodzin osób z zaburzeniami afektywnymi prawdopodobnie zmniejsza nasilenie doświadczanego przez nich FB, choć dotychczas zgromadzone dane na ten temat są niejednoznaczne.</jats:p>
 • Beschreibung: <jats:p>Pod pojęciem brzemienia rodziny (family burden – FB) rozumie się wpływ wywierany przez chorobę psychiczną jednego z członków systemu rodzinnego na osoby żyjące razem z pacjentem. FB można podzielić na obiektywne (wynikające z wymiernych problemów) oraz subiektywne (będące następstwem emocji doświadczanych przez opiekuna). Występowanie FB wiąże się z istotnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, większym nasileniem stresu oraz z występowaniem problemów finansowych. Wielkość doznawanego FB może się różnić w zależności od płci opiekuna. Stwierdzono, że istotnym czynnikiem predykcyjnym FB jest poziom satysfakcji związanej ze sprawowaniem opieki nad osobą chorującą. Nasilenie FB prawdopodobnie nie zależy od przebiegu choroby.
  Stosowanie strategii radzenia sobie ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów lub preferowanie stylu zadaniowego wiąże się z mniejszym poziomem FB.
  Znane są dane sugerujące, że opiekunowie osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym doświadczają większego FB w trakcie epizodów depresyjnych u członków ich rodzin (w porównaniu z epizodami maniakalnymi). Dotychczas zgromadzono niewiele danych na temat FB związanego z dużą depresją.
  Zapewnianie wsparcia i edukacji (w ramach modeli leczenia środowiskowego) członkom rodzin osób z zaburzeniami afektywnymi prawdopodobnie zmniejsza nasilenie doświadczanego przez nich FB, choć dotychczas zgromadzone dane na ten temat są niejednoznaczne.</jats:p>
 • Anmerkungen:
 • Zugangsstatus: Freier Zugang