• Medientyp: E-Artikel
 • Titel: The place of quetiapine extended release in the treatment of mental disorders
 • Beteiligte: Styczeń, Krzysztof; Datka, Wojciech; Jaeschke, Rafał; Drozdowicz, Katarzyna; Siwek, Marcin; Dudek, Dominika
 • Erschienen in: Psychiatria Polska
 • Erschienen: Komitet Redakcyjno - Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 2015
 • Sprache: Nicht zu entscheiden
 • DOI: 10.12740/pp/33909
 • ISSN: 0033-2674; 2391-5854
 • Schlagwörter: Psychiatry and Mental health ; General Medicine
 • Zusammenfassung: <jats:p>W niniejszym artykule przedstawiono podsumowanie dostępnych danych na temat zastosowań kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu (quetiapine extended-release – QUE-XR). QUE-XR jest przykładem atypowego leku przeciwpsychotycznego, który można stosować w jednej dawce, tym samym upraszczając schemat terapii. Jest to bardzo ważna kwestia terapeutyczna, ponieważ ok. 50% chorych ma problemy ze stosowaniem się do zaleceń lekarskich, zatem dostępność wygodnego w przyjmowaniu preparatu może istotnie poprawić wyniki leczenia. Z uwagi na działanie przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, normotymiczne i przeciwlękowe QUE-XR wydaje się być obiecującym lekiem, o potencjalnie szerokim zastosowaniu (u chorych na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, dużą depresję lub niektóre zaburzenia lękowe – zarówno w ostrej fazie terapii, jak i w leczeniu podtrzymującym). Wartą uwagi cechą QUE-XR jest również pozytywny wpływ na jakość snu, a także wg niektórych badań poprawa jakości życia pacjentów. Ze względu na prosty schemat dawkowania QUE-XR, prowadzenie terapii z użyciem tego leku może przyczyniać się do poprawy współpracy w procesie leczenia. Jednak nadal podstawowym klinicznym kryterium wyboru rodzaju preparatu kwetiapiny powinny być: indywidualne preferencje pacjenta oraz wiedza i doświadczenie lekarza prowadzącego.</jats:p>
 • Beschreibung: <jats:p>W niniejszym artykule przedstawiono podsumowanie dostępnych danych na temat zastosowań kwetiapiny o przedłużonym uwalnianiu (quetiapine extended-release – QUE-XR). QUE-XR jest przykładem atypowego leku przeciwpsychotycznego, który można stosować w jednej dawce, tym samym upraszczając schemat terapii. Jest to bardzo ważna kwestia terapeutyczna, ponieważ ok. 50% chorych ma problemy ze stosowaniem się do zaleceń lekarskich, zatem dostępność wygodnego w przyjmowaniu preparatu może istotnie poprawić wyniki leczenia. Z uwagi na działanie przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne, normotymiczne i przeciwlękowe QUE-XR wydaje się być obiecującym lekiem, o potencjalnie szerokim zastosowaniu (u chorych na schizofrenię, chorobę afektywną dwubiegunową, dużą depresję lub niektóre zaburzenia lękowe – zarówno w ostrej fazie terapii, jak i w leczeniu podtrzymującym). Wartą uwagi cechą QUE-XR jest również pozytywny wpływ na jakość snu, a także wg niektórych badań poprawa jakości życia pacjentów. Ze względu na prosty schemat dawkowania QUE-XR, prowadzenie terapii z użyciem tego leku może przyczyniać się do poprawy współpracy w procesie leczenia. Jednak nadal podstawowym klinicznym kryterium wyboru rodzaju preparatu kwetiapiny powinny być: indywidualne preferencje pacjenta oraz wiedza i doświadczenie lekarza prowadzącego.</jats:p>
 • Anmerkungen:
 • Zugangsstatus: Freier Zugang