• Medientyp: Noten
  • Titel: Symphonies op. 13
  • Beteiligte: André, Johann Anton; Kurakin, Aleksandr Borisovič [WidmungsempfängerIn]; Exner, August Christian [VorbesitzerIn]
  • Körperschaft:
  • Erschienen: A Offenbach s/m: chés I. André, [1801]
  • Weitere Titel:
  • Umfang: 14 parts; plate mark, music (vl): 28,5 x 21 cm
  • Schlagwörter: Symphonies
  • Anmerkungen: Stich; Titelblätter: Lithographie - D-Dl, 10.Mus.4.8890, 30000042