• Media type: E-Article
 • Title: De Verstandige Kok, Of Sorghvuldige Huyshoudster : Beschryvende Hoe men op de beste en bequaemste manier alderhande Spijsen sal koocken/ stoven/ braden/ backen/ en bereyden: met de Sauccen daer toe dienende: Seer dienstig/ en profijtelijk in alle Huyshoudingen. Oock om veelderley slag van Taerten en Pasteyen toe te stellen: Vermeerdert met de Hollandse Slacht-Tyd, : Hier is noch achter bygevoeght, de Verstandige Confituurmaker, Onderwijsende/ hoe men van veelderhande Vruchten/ Wortelen/ Bloemen en Bladen, &c. goede/ en nutte Confituren sal konnen toemaken/ en bewaren
 • imprint: [1711]
  Online-Ausgabe: Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB), 2023
 • Published in: Nyland, Petrus: Het Vermakelyk Land-leven ; Deel 3: De Medicyn-Winkel, Of Ervaren Huys-Houder ; (1711), 3, Seite 57-88
 • Language: Dutch
 • DOI: 10.14463/KXP:1840326468
 • Identifier:
 • Keywords: Niederlande > Kochen > Speise
 • Type of reproduction: Online-Ausgabe
 • Place of reproduction: Hannover: Technische Informationsbibliothek (TIB), 2023
 • Origination:
 • Footnote: Mit Titelkupfer
 • Access State: Open Access
 • Rights information: Public Domain Mark - No Copyright