• Media type: E-Article
  • Title: K problému rozvíjení sebereflektivní kompetence v rámci interakčních cvičení
  • Contributor: Jaroslav Řezáč
  • Published: 2018
  • Published in: Pedagogická Orientace
  • Extent:
  • Language: Czech; English; Slovak
  • ISSN: 1211-4669; 1805-9511
  • Footnote:
  • Access State: Open Access